About Us

บริษัท ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นฉนวนสำเร็จรูป โพลีสไตรีน และ โพลียูรีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันความร้อน ความเย็น ความชื้น

เกี่ยวกับเรา

Polyurethane Foam

คือ ฉนวนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นฉนวนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนต่ำที่สุดเพียง 0.02 kcal/m.hoc

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม

Polystyrene Foam

สามารถนำไปใช้งานในหมวดก่อสร้างได้มากมาย เนื่องจากสามารถผลิตออกมาได้หลายรูปแบบ ทั้งในแง่ของความหนาแน่น ขนาด และรูปทรง

ฉนวนโพลีสไตรีนโฟม